Labrīt!

Tas bija torīt, pēc pusnakts. Negaidīti atvērās durvis un ienāca kaut kas vidējs starp murgu un vīziju. Šeit vispār nevienam nevajadzēja atrasties, viņš nodomāja, bet tad atcerējās vakardienu. Murgs - vīzija viņa prātā pamazām pārveidojās par pāris vakar krogā sastptajiem draugiem, kuri acīmredzot bija pievienojušies nelielajā lidojumā pa Vecrīgas krogiem. Tad viņš lēnā garā aptvēra, kāpēc asociācijas ir tik daudzveidīgas. Vīzijai rokā bija tikko atvērta alus pudele, bet murgam - nē, pārējais skats bija izteikti līdzīgs. Apmēram, kā pie slimnīcas durvīm plakāts - spirts ar bezmaksas piegādi palātās.

Pasaule ir daudz glītāka, ja acis ir ciet, viņš sev teica. It sevišķi, ja aizvērtām acīm var sataustīt alu. Neradi sev problēmas, satausti alu. Alus tev teiks, ka ir iestājusies atvasara, indiāņu vasara citiem vārdiem. Vēl ļoti daudz ko tev teiks alus, bet lielu daļu no tā tu nedzirdēsi, žēl gan. Iedomājies sevi kaimiņu vietā - izjūtas varētu būt kā Doors koncertā, kuru nedzirdi tikai tu.

Nu es beidzot esmu iedarbinājis sapņu pierakstīšanas ierīci - ievilcis tastatūru gultā. Tad nu ar gulēšu, bet varbūt arī nē, nezināmu iemeslu dēļ skan velveta apakšpilsēta. Viņš vēl joprojām gaida īsto vīru, droši vien to, kurš atnesīs alu, jā!

Redz, kur viņa nāk, siena nāk virsū. Kāpēc tieši man, viņš mēģināja domāt. Pēc vairākiem grūtiem mirkļiem nācās secināt, ka virsū nākošās sienas ir gluži pelnīta parādība. Savukārt, ekrāns attālinās, viņš nīgri piebilda, kaut tur bija nepieciešama tikai neliela optiska korekcija, piemēram, pāris alus mazāk izdzert. Bet tā jau ir, pāris alus vairāk izdzert ir daudz vienkāršāk, nekā pāris mazāk, viņš piekrita un uzkrita ar vaigu tastatūrai. Ar mēli spaidīdams taustiņus, viņš gribēja tikai nedaudz parukšķēt. Pa tas viņam nesanāca, viņš gulēja kā susuris, kad būtu vajadzējis rukšķēt, nevis gulēt un nerukšķēt. Vismaz būtu praties ienerukšķēties, nevis klusējis kā prasta lauku cūka. Cūka, piemēram, patlaban dzied par ļoti patīkamu tematu, kaut arī tas nav iespējams - nevis cūka, bet patīkami temati rītdien. Arlabunakti, lēdijas un džentlmeņi.